Hukuk

Fakültesi

Women’s Struggle of Claim Justice and Rights in Social and Political Life


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hukuk Kulübü 25 Haziran 2021 Cuma günü, Prof. Dr. Ali Yeşilırmak’ın moderatörlüğünde Nobel Ödüllü Tawakkol Karman ile bir konferans gerçekleştirdi.

Tevekkül Karman 1979 yılında doğmuştur, 1999 yılında Sana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden ticaret alanında diploma alarak mezun olmuş ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Karman ve birkaç meslektaşı, 2005 yılında kadın hakları, medeni haklar ve ifade özgürlüğünü savunmak için Zincirsiz Kadın Gazetecileri (Women Journalists Without Chains) kurdu. Arap Baharı gösterilerine önemli ölçüde katıldı. Birleşmiş milletler de dahil olmak üzere uluslararası düzeyde Yemen’de demokrasi ve insan hakları mücadelesini destekledi. Kadınların güvenliği ve kadınların barış inşası çalışmalarına tam katılım hakları için şiddet içermeyen mücadelelerinin sonucunda 2011 yılında Nobel Barış Ödülü’nü aldı. Bayan Karman, Nobel Barış Ödülü’nü alan ilk Arap kadın ve ikinci Müslüman kadın oldu ve bu sırada 32 yaşındaydı. 2011 yılında Time Dergisinin vermiş olduğu Most Rebellious Women in History gibi çeşitli ödüller aldı. Foreign Policy dergisinin En İyi 100 Küresel Düşünür, CNN’in Arap Dünyasının En Güçlü Dadınları Listesi, uluslararası hukuk, insan hakları, gazetecilik ve kadın hakları alanlarında çeşitli üniversitelerden fahri doktoralar aldı.

Sayın Karman kadının toplumsal ve siyasal hayatta yükselme mücadelesi ve uğradıkları adaletsizlikler üzerine bir sunum yaptı. Konferans boyunca kadınların karşılaştığı eşitsizlikler, barışçıl devrimlerin önemi, karşı devrimlerin yıkıcı sonuçları, kadınların siyasete katılımı, Arap Baharı’nın mevcut durumu, devrimin değerleri ve kadınlara yönelik sosyal adalet sorunu ele alındı.

Konuşmasına ülkesinden tarihi kadın figürleri aktararak başladı. Temel insan hakları ihlallerine ve ihlallerin temellerine, siyasal sisteme, olumsuz geleneklere, örf ve adetlere, askeri darbelere dikkat çekti. Karman fırsatların vatandaşlar arasında ayrım yapılmadan dağıtıldığı sağlıklı bir demokratik devlette kadın haklarının sağlanacağını vurguluyor. O’nun deneyimi, tüm toplum özgürleştirilmeden kadınların özgürleştirilemeyeceğini söylüyor. Karman’a göre Arap Baharı devam edecek, bu süreç henüz bitmedi. Halkın özgürlük mücadelesi mutlaka sürecektir ve tarihte de böyle olmuştur. Karman insanlığa karşı işlenen suçların, katliamların faillerinin uluslararası düzeyde yargılanmasının ve onlardan hesap sorulmasının önemini vurguluyor. Ne yazık ki uluslararası toplum, özellikle de batılı devletler bölgedeki diktatörlerle doğrudan ve dolaylı olarak işbirliği yapmakta ve Arap Baharı’nı durdurmaya çalışmaktadırlar. Karman ardından İran ve Suudi Arabistan gibi zengin komşuların Arap Baharı’na ve Yemen devrim mücadelesine nasıl müdahale ettiğini ve bunun önemini belirtmiştir. Yemenli partiler arasında bir diyalog olduğundan ve söz verilen tüm hakları garanti eden bir anayasa taslağıyla sonuçlandığından, ancak karşı-devrim liderlerinin bu süreci durdurmak istediğini belirtti. Kadın haklarını korumanın, diktatörler yaratan sistemleri ortadan kaldırmak ve temel insan haklarını sağlayacak sistemlere geçmek anlamına geldiğini defalarca vurguluyor. Kadın hakları, sadece kadınların meclise girmesiyle veya kadın devlet görevlilerinin bulunmasıyla çözülemez. Programın sonunda onun adına yapmış olduğumuz fidan dikimini aktardıktan sonra kedisine iyi dileklerimizi sunduk.

Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tawakkol Karman’a, Prof. Dr. Ali Yeşilırmak’a ve katılımcılara teşekkür ederiz.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur