Hukuk

Fakültesi

Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesine İbn Haldun Katkısı


16 Aralık 2020 yılında duyurusu yapılmış olup ve 15 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin birlikte yürüttüğü “Promoting Alternative Dispute Resolution (ADR) in Turkey” (Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi) projesinin yürütme kuruluna üniversitemiz Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi ve UÇAM Müdürü Prof. Dr. Ali Yeşilırmak seçilmiştir.

Projedeki görevleri için Sayın Prof. Dr. Yeşilırmak’ı tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur