Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.
Hukuk Fakültesi

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kısa adı UHAM olan merkezimizde, uluslararası hukuk ve insan hakları alanında araştırma projeleri yapılacak ve desteklenecek, belirtilen konularda raporlar hazırlanacak, projeler yürütülecektir. Bunun yanı sıra konuya ilişkin yayınlar yapılması,Uluslararası hukuk ve insan haklarına ilişkin uluslararası mevzuat takip edilip milli ve milletlerarası mevzuatın karşılaştırılması, uyumlaştırılması ve hazırlanması hususunda inceleme ve benzeri çalışmalar yapılması,bu sayede Hukuk Fakültesi ve yüksek lisans programında daha çok uluslararası ve mukayeseli nitelikte çalışmaların esas alınacak olması nedeniyle uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanında yapılacak faaliyetler ve ortaya konulacak çalışmalar ile hem fakülte nezdindeki bilimsel çalışmalara hem de yüksek lisans programındaki tez çalışmalarına destek olmayı,uluslararası hukuk ve insan hakları alanında çalışmalar yapan akademisyen, avukat ve sektör çalışanlarının konuya ilişkin mevzuata ve uygulama pratiklerine yönelik bilgi ve tecrübelerinin artırılması, uluslararası hukuk ve insan hakları alanında uzmanlaşmak isteyen genç akademisyen adaylarının proje, tez, araştırma ve ödevlerinde yararlanabilecekleri materyallerin üretilmesi, uluslararası hukuk ve insan hakları alanına ilişkin hukuki uyuşmazlıkların çözümünde rol oynayan yargı mensuplarının konuya ilişkin doğrudan başvurabilecekleri bilgi, birikim ve temel kaynakların bir araya getirilmesi, uluslararası hukuk ve insan haklarına ilişkin yapılacak bilimsel araştırmalar için gerekli olan araştırma kaynak ve imkânlarının (kitap, dergi, internet kaynaklı yayınlar vb.) tek elde toplanarak ulaşılabilir hale getirilmesi, uluslararası hukuk ve insan haklarına ilişkin gelişmeler ile mevcut düzenlemelerin Türk hukuku ile karşılaştırmalarının yapılması, Türk hukukuna ilişkin mevcut durum ve çalışmaların yabancı akademisyenler tarafından ulaşılabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Fotoğraflar
İlişkili İçerikler