Hukuk

Fakültesi

Tahkim Akademisi Kuruldu


Üniversitemiz milli ve milletlerarası hakem ve tahkim avukatı yetiştirecek

Üniversitemiz, ülkemizde gelişmekte olan milli ve milletlerarası tahkim alanında hakem ve tahkim avukatı yetiştirilmesi için Tahkim Akademi’sinin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile işbirliği protokolü imza etmiştir. Bu protokol ile ülkemizde tahkim kurumunun geliştirilmesine katkı sağlanması  için “Tahkim Akademisi” kurulmuştur. Tahkim Akademisi, tahkim alanında nitelikli araştırmalar yapabilecek ve uygulamaya katkı sağlayacak araştırmacı ve uygulayıcı yetiştirilmesi ve tahkim alanında tarihsel, sosyolojik ve diğer bilimsel nitelikli araştırmalar yapılması, alanda yapılan araştırmaların niteliğinin artırılması için ihtisas kütüphanelerinin kurulması ve yayınların ücretsiz elektronik erişime açılarak ilgililerin hizmetine sunulması, güncel konulara ilişkin yazılan makalelerin yayımlanması, temel ve ileri düzeyde tahkim eğitimlerinin verilmesi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının desteklenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum, konferans ve çalıştay gibi akademik etkinlikler gerçekleştirilmesi ve yayınlar yapılması, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını planlayıp teşvik edecektir.

 

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur