Hukuk

Fakültesi

Program Hakkında

Hukuk, bir toplum içerisinde yaşayan insanların düzen ihtiyacından doğan, adil birtoplumsal düzenin sağlanmasını amaç edinen, en eski çağlardan beri farklı biçimlerde de olsa hayat bulmuş ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda değişen ve gelişim gösteren bir sosyal bilim dalıdır. Hukuk eğitiminde de hukukun sürekli gelişme gösteren özelliği dikkate alınmalıdır.

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, klasiğin yanı sıra yenilikçi metotları veteknolojinin sağladığı imkânları da kullanarak, interaktif ve mukayeseli eğitim yöntemini kullanan bir fakültedir. Fakültemiz az sayıda öğrenci ile öğrencilerinderse aktif katılımının sağlandığı, öğrencileri asli kaynaklarla ders öncesinde buluşturarak, eleştirel bir bakış açısıyla araştırma yapmaya sevk eden ve böylece araştırma ruhunu henüz lisans eğitiminde öğrencilerine aşılayan bir eğitim anlayışına sahiptir. Ulusal ve uluslararası alanda akademik çalışmaları bulunan öğretim üyeleri ile faaliyete geçen fakültemiz, kurulduğu ilk yıl lisansın yanı sıra lisansüstü eğitim verebilen bir düzeye gelmiştir.

Hukuk alanındaki güncel gereksinimler dikkate alınarak hazırlanan ders planımız ile bir yandan henüz lisans düzeyinde iken seçimlik dersler aracılığı ile belirli alanlarda uzmanlaşma, diğer yandan birden fazla yabancı dil öğrenme ve bu sayede mukayeseli hukuk araştırmaları yapabilme imkânı sağlanmaktadır. İyi bir hukukçunun pratikten uzak bir anlayışla yetiştirilmesinin mümkün olmadığı da dikkate alınarak, teorik derslerin yanı sıra pratik derslere yer verilmekte ve uygulamaya yönelik olarak hukuk klinikleri ve arabuluculuk kliniklerioluşturulmaktadır. Böylece öğrencilerimize uygulamalı olarak hukuki problem çözüm metotlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz ulusal veuluslararası dava yarışmalarına hazırlanarak, özellikle uluslararası alandakiçalışmalar ile tecrübe sahibi olacaklardır. Bunun yanı sıra, adliye ziyaretleri veuygulamacılarla yapılacak ortak çalışmalar vasıtası ile öğrencilerimizin henüz lisans eğitimi sırasında uygulamaya ilişkin bilgi sahibi olması ve böylece meslek seçimlerinde yol gösterilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca üniversitemizin sağlamış olduğu çift ana dal ve yan dal imkânları ile öğrencilerimizin diğer sosyal bilimlerdede yetkinlik kazanması mümkün olacaktır.

Vizyon

Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştiren ulusal ve uluslararası alanda saygın, araştırma odaklı, örnek gösterilen bir hukuk fakültesi olmaktır.

Misyon

Hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanındaki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikri bağımsızlığa sahip, çok dilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek hukukçular yetiştirmektedir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur