Hukuk

Fakültesi

Prof. Dr. Yusuf Çalışkan UNIDROIT Yönetimine Seçildi


Merkezi Roma-İtalya’da bulunan Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü’nün (UNIDROIT) 6 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen 77. Genel Kurul toplantısı sırasında yapılan seçimlerde, ülkemizin adayı İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, UNIDROIT’in 2019-2023 dönemi Yönetim Konseyi üyeliğine seçildi.

UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law, Özel Hukukun Yeknesaklaştırılması İçin Uluslararası Enstitü), 1926 yılında, Milletler Cemiyeti’ne bağlı olarak özel hukukun yeknesaklaştırılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş ve daha sonra bağımsız bir uluslararası kuruluş olarak varlığını devam ettirmiştir. UNIDROIT’nın faaliyetleri, Genel Kurulca her beş yılda bir seçilen yirmi beş uzman hukukçudan oluşan Yönetim Konseyi tarafından yürütülür.

Ekim 2018 tarihi itibariyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 63 üyesi olan bu kuruluş, özel hukukun yeknesaklaştırılması ve özellikle uluslararası ticaret hukukunun gelişmesi amacıyla, anlaşmalar, model kanunlar ve ilkeler hazırlamaktadır. UNIDROIT’nın uluslararası ticaret hukukuna yapmış olduğu en önemli katkı hiç şüphesiz, Uluslararası Ticari Sözleşmelere İlişkin UNIDROIT İlkeleri’dir. Bu ilkeler, uluslararası ticaret hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesinde uygulanacak hukuk olarak, uluslararası tahkimde hakem heyetleri tarafından uygulanmaktadır.

Uluslararası ticaret hukukuna ilişkin uygulamadaki sorunları gidermek amacıyla UNIDROIT nezdinde çalışma grupları, Yönetim Konseyi’nin kararları çerçevesinde yeni ve farklı konular hakkında çalışmalara devam etmektedir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur