Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, Uluslararası Yatırım Tahkimindeki Gelişmeleri Değerlendirdi


Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, 25 Ekim 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Problemler” konulu uluslararası konferansta Av. Ahmet Dülger ile birlikte, “Time for the Appeal Tribunal in Investment Arbitration: Lessons from WTO” adlı bir tebliğ sundu.  Sunumda, uluslararası yatırım tahkimindeki problemler kısaca açıklandıktan sonra, uluslararası yatırım tahkimi hakkında başta ICSID olmak üzere, Avrupa Birliği ve UNCITRAL nezdinde yürütülen çalışmalara değinilmiştir. Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının, yatırım tahkiminde bir üst inceleme aşaması olarak temyiz sisteminin oluşturulması için faydalı bir örnek olarak değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.