Hukuk

Fakültesi

Prof. Dr. Şükrü Yıldız İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Katıldı


Ticaret Hukuku alanında ülkemizin sayılı akademisyenlerinden Prof. Dr. Şükrü Yıldız Fakültemiz akademik kadromuza dâhil oldu.

Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Marka Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Banka Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Enerji Hukuku, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku alanlarında çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Şükrü Yıldız ise, bundan böyle İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü kadrosunda akademik hayatını ve bilimsel çalışmalarını sürdürecek.

“Başarılı Bir Hukuk Fakültesi Olmak İçin En Önemli Unsur, Akademik Kadro Zenginliğidir”

Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yusuf Çalışkan ise, başarılı bir Hukuk Fakültesi olmak için en önemli unsurun kadro zenginliği olduğunu vurguladı: “İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin hedefi hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanındaki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmektedir. Bu hedefi sağlayabilmek için nitelikli ve güçlü bir akademik kadroya ihtiyaç vardır.  Bu bağlamda, Fakültemiz yeni isimlerle güçlenmektedir.  Eğitim ve araştırma bakımından başarılı bir Hukuk Fakültesi olmak için en önemli unsur, akademik kadro zenginliğidir.”

Öğretim üyelerinin farklı üniversite kültürlerinden yetişmiş olmasının, öğrencilerimize hukuk bilgisi edinmeleri ve hayatta başarılı olmaları bakımından fayda sağlayacağının altını çizen Prof. Çalışkan, sözlerine şöyle devam etti: “Deneyimli ve nitelikli akademik kadromuz, öğrencilerimize hem teorik hem de pratik anlamda farklı ufuklar açmaktadır. Fakültemize yeni atanan Prof. Dr. Şükrü Yıldız, Ticaret Hukuku alanında ülkemizin yetiştirdiği önemli bir bilim insanıdır. Öğrencilerimiz kendisinin deneyiminden ve bilgisinden faydalanarak, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sigorta Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Banka Hukuku gibi Özel Hukuk’un farklı dallarında sadece teorik değil, hem teorik hem de pratik anlamda bilgi edineceklerdir.”

Prof. Dr. Şükrü Yıldız Kimdir?

Prof. Dr. Şükrü Yıldız, 1964 Yılında Nevşehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu, Marmara Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör oldu.

Yüksek Lisans tez konusu “TTK Hükümlerine Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali”, Doktora tez konusu “Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı”, Doçentlik Tez konusu “Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi”, Profesörlük Takdim Tezi ise “TTK Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku”dur. Özel Hukuk ve Ticaret Hukuku’nun pek çok alanında yayınlanmış makalesi, basılmış tebliğleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Şükrü Yıldız’ın, birçok makalesinin yanı sıra, “Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mütalaalar”, Eşit İşlem İlkesi”, “Limited Şirketler Hukuku (1998-2007)”, “Hukuki Mütalalar -2 (1998-2007)”, “Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı”, “TTK’ya Göre Anonim Şirkette Genel Kurul Kararlarının İptali”, “Avrupa Birliğinin Şirketler Hukukuna İlişkin Yayınlanmış Konsey Yönergeleri” adlı eserleri de yayınlandı.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur