Hukuk

Fakültesi

Prof. Dr. Ali Yeşilırmak Geçmişten Geleceğe Tahkim’i anlattı


Ibn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Yeşilırmak, İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Tahkim” konulu seminere konuşmacı olarak katıldı. Konferansa Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem ve Avukat Simel Sarıalioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından tahkimin tarihi gelişiminin ve bu alandaki güncel yönelimlerin ele alındığı seminerde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu Komisyon Başkanlığı da görevinde de bulunmuş olan Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’in Türkiye’de tahkimin gelişimini anlattı. Prof. Dr. Ali Yeşilırmak, Dünya’da Tahkimin Gelişimi başlıklı konuşmasında tahkim alanında tarihi perspektifin ve güncel gelişmelerin bu alanın öneminin her geçen gün daha da arttığını gösterdiğini belirtti. Ayrıca, uluslararası yabancı yatırımlardan iç hukukta mahkemelerin iş yüküne kadar birçok konuda tahkimin gelişmiş ülkelerin hukuk sistemlerinde vazgeçilmez bir unsur haline geldiğinin altını çizdi.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur