Hukuk

Fakültesi

ICSID Hakem Kararlarının İcrasının Kolaylaştırılması


Konu: “ICSID Hakem Kararlarının İcrasının Kolaylaştırılması”
Moderatör: Prof. Dr. Yusuf Çalışkan
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız Üstün,
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Tarih: 23 Nisan Saat 14.00
Yer: Zoom

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur