Hukuk

Fakültesi

İbn Haldun Üniversitesinden Kişisel Verilerin Korunması Konferansı


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve RSK Veri Güvenliği ve Danışmanlık ortaklığıyla, kişisel verilerin korunmasına ilişkin çıkarılan yasanın uygulanmasına ilişkin bir konferans düzenledi.

“Yeni Gelişmeler Işığında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulaması Konferansı”nın açılış konuşmasını yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin korunmasının anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak, “Mayıs 2018 itibarıyla İnceleme Dairesi Başkanlığına gelen başvuru sayısı 350 dolayında. Üstelik bu başvurular sıradan başvurular değil” diye konuştu.

Prof. Bilir, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının 2010 yılında bir insan hakkı olarak hüküm altına alındığını, daha sonra da Anayasanın gereği olarak 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girdiğini anlattı.

Yeni kanun farkındalık gerektiriyor

Kişisel verilerin korunmasının, “özgürlük” ve “güvenlik” boyutları olduğuna değinen Prof. Bilir, “Bir tarafta ilgili kişinin korunması, diğer tarafta kişisel verilerin korunması olarak karşımıza çıkıyor. Kişisel verilerin korunması bir anayasal hak ve temelinde insan onuru ve şahsiyetinin korunması var. Mayıs 2018 itibariyle İnceleme Dairesi Başkanlığına gelen başvuru sayısı 350 dolayında ki bu başvurular sıradan başvurular değil. Bu konuda bir farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Hukuk İşleri Daire Başkanlığına hem kamudan, hem de özel sektörden görüş talepleri gelmekte” diye konuştu.

Prof. Bilir çıkarılan kanunun amacına ve kapsamına ilişkin bilgi verirken, gerçek kişilerin verilerinin korunma altına alındığını, tüzel kişisin verisi aracılığıyla gerçek kişiye ulaşılabiliyorsa dahi söz konusu korumanın sürdüğünü vurguladı.

Söz konusu kanunun dünya genelinde tartışılan verinin korunması kavramını düzenlediğini belirten Prof. Bilir, “Türkiye olarak veri koruma kültürümüzü oluşturmamız gerekiyor.” dedi. Prof. Bilir, bu çerçevede gerçek ve tüzel kişilerin kanuna ilişkin ayrıntıları öğrenebileceği ve gerektiğinde ihbarda bulunabileceği ALO 198 Veri Koruma Hattı kurduklarını da söyledi.

Prof Çalışkan: Yasa uluslararası ve iç hukuk etkileşimini gerektiyor

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan da, teknoloji geliştikçe, insanların kişisel verilerinin farklı şekillerde işlendiğine dikkat çekerek, kişisel verilerin hukuku açıdan korunması konusunda ve cezai açıdan yaptırımların olduğunu söyledi.

Bu konuda uluslararası alanda hızlı gelişmeler yaşandığını belirten Prof. Çalışkan, kanun Türkiye’de 2016 yılında yürürlüğe girmeden önce Anayasasın 20. maddesinde değişiklikle kişisel verilerin korunması hakkının, temel hak ve özgürlükler bağlamında güvence altına alındığını kaydetti.

Prof. Çalışkan, alt yapı hazırlıkları süren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uluslararası hukuk ile iç hukukun etkileşiminin en önemli olduğu alanlardan biri olduğuna dikkat çekti.

İki oturum halinde gerçekleştirilen konferansta İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu da, “Kişisel Verilerin İşlenmesinde Çalışan Hakları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Konferansı ikincisi, Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde hazırlanan kayıt sistemi VERBİS’in tanıtılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Konferansa, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, RSK Veri Güvenliği ve Danışmanlığı Başkanı Avukat Rıza Saka, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Koca, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Çağlayan, İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Daire Başkanı İlhan Semerci, KVKK İnceleme Dairesi Başkanı Tuba Kendir Tunalı, KVKK İnceleme Dairesi Müşaviri Seçil Koyuncu, KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa Erbilli ve sektörden çok sayıda dinleyici katıldı.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur