Hukuk

Fakültesi

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Hukuk Fakülteleri Birliğine üye oldu


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirme hedefi doğrultusunda adımlar atmayı sürdürüyor. Fakülte bu çerçevede Uluslararası Hukuk Fakülteleri Birliğine (International Association of Law Schools, IALS) üye oldu. 

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, uluslararası işbirliklerini artırarak, hem öğretim üyelerinin hem de öğrencilerinin uluslararası alanda aktif olarak faaliyetlerde bulunmalarının önünü açmayı sürdürüyor.

Dünyanın dört bir yanından farklı hukuk sistemlerine tabi ülkelerin hukuk fakültelerinin üye olduğu Uluslararası Hukuk Fakülteleri Birliğine üyelik, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyen ve öğrencileri için büyük avantajlar sağlayacak.

Bu çerçevede hukuk fakülteleri arasında işbirliklerinin artırılması, öğrenci değişim programlarının desteklenmesi, hukuk eğitimindeki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, üye fakülteler arasında ziyaretçi öğretim üyeliği programlarının gerçekleştirilmesi, farklı hukuk alanlarındaki doktrin çalışma gruplarına katılım, konferans ve sempozyum gibi akademik ve sosyal faaliyetler gelecekte İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin hizmetine sunulmuş olacak.

Uluslararası Hukuk Fakülteleri Birliği üyelerini https://www.ialsnet.org/membership/members-2/ adresinden görülebilir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur