Hukuk

Fakültesi

Hukuk Klinikleri

Hukuk Klinikleri programımızın amacı, hukuk fakültesi öğrencilerimizin öğrendiği teorik bilgileri pratikte uygulaması ve bu bağlamda topluma hizmet etmelerini sağlamaktır.  Öğrencilerimiz, “Adalete erişimi güçlendirmek” için kurulan klinikler sayesinde sosyal yardım projelerine katılım ve adli yardım alan kişilere yardım edebilme imkanına sahip olacaklardır.  Bu sayede, hukukçunun sahip olması gereken temel değer ve becerileri yaşayarak öğreneceklerdir.

 

Öğrencilerimiz, ilk olarak Üniversitemiz öğretim üyeleri ve ilgili alanlarda çalışan sivil toplum temsilcileri tarafından verilen teorik eğitime katılacaklardır.  Bu eğitimden sonra, Üniversitemizin protokol imzaladığı liselerde eğitim aldıkları konularda sunum yapacaklardır.  Adalet Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, öğrencilerimiz mahkeme ve cezaevleri ziyaretlerinde bulunacaklardır.

 

Ayrıca öğrencilerimiz, diğer hukuk kliniklerinden farklı olarak, uluslararası uyuşmazlıklarda da klinik eğitimi alıp, uygulamada Türkiye’de bulunan ve adli yardım ihtiyacında olan yabancılara da eğitim vereceklerdir.  Özellikle, yabancı öğrencilere, mülteci veya geçici koruma statüsü kapsamında Türkiye’de bulunan yabancılara hukuksal sorunları gidermede hukuki bilgi desteği vereceklerdir.

 

Adalet Bakanlığına bağlı Proje Eşgüdüm Kurulu tarafından alınan karar gereğince ülkemizde hukuk kliniklerinin oluşturulması amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “Hukuk Klinikleri Projesi” yürütülmektedir.  Bu bağlamda Türkiye’deki hukuk eğitimi içerisinde hukuk kliniklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

 

Öğrencilerine mukayeseli ve interaktif bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlayan İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren hukuk kliniği çalışmalarına yer verecektir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur