Hukuk

Fakültesi

Hukuk Eğitiminde Hukuk Kliniklerinin Rolü


Hukuk Klinikleri tanıtımı ve Hukuk kliniklerinin rolüne ilişkin Dr. Muhammed Göçgün’ün sunumu 15 Kasım saat 14:00’da İhya Salonunda gerçekleştirilecektir.

Programda bir eğitim metodu olarak hukuk kliniklerinin dünyada ve ülkemizdeki gelişim süreciyle klinik uygulamalarının gerek öğrenciler gerek bu uygulamalardan istifade edecek bireyler bakımından taşıdığı önem üzerinde durulacaktır. Diğer yandan programda Göçgün tarafından, fakültemizde başlaması planlanan hukuk kliniği uygulamaları hakkında da bilgi verilecektir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur