Hukuk

Fakültesi

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyumuna Katıldı


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ömer Faruk Erol ve Dr. Muhammed Göçgün 30 Kasım 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyumu”na katıldı.

Dr. Öğr. Ü. Ömer Faruk Erol “Cumhurbaşkanlığı Sisteminin İdari İşlem Teorisine Etkisi” başlıklı 3. oturumda “Cumhurbaşkanlığı Düzenlemelerinin Yargısal Denetimi” tebliğini sundu. Dr. Öğr. Ü. Muhammed Göçgün ise “Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Kamu Personel Rejimine Etkisi” başlıklı 4. oturumda “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yeni İstihdam Türleri” tebliğini sundu.

Sempozyumda 21.01.2017 tarih ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 16.07.2017 tarihinde yapılan halk oylamasıyla kabul edilmesi üzerine yürütme sisteminde meydana gelen değişiklikler, anayasal yönden Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve bu sistemin Türkiye’nin idari teşkilatına, idari işlem teorisine ve kamu personel rejimine etkileri açısından ele alınmıştır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur