Hukuk

Fakültesi

Dr. Ömer Faruk Erol Hava Hukuku Farazi Dava Yarışmasına Katıldı


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Faruk Erol, “9th Leiden Sarin International Air Law Moot Court” etkinliğine fakülte çalıştırıcısı olarak katıldı. 

Her yıl geleneksel olarak Leiden University – International Institute of Air  and Space Law ve Sarin Memorial Legal Aid Foundation tarafından düzenlenen hava hukuku farazi dava yarışması bu sene Seul – Güney Kore’de Korea Society of Air &  Space Law and Policy ve Ministry of Land, Infrastructure and Transport ev sahipliğinde düzenlendi. Farazi dava yarışması, önceden verilen kurgusal bir olay üzerinden ülke takımlarının “davalı” ve “davacı” olarak dilekçe sunmaları ve sonrasında farazi duruşmalara çıkılması ile gerçekleştirilmiştir. 

“9th Leiden Sarin International Air Law Moot Court”un en önemli özelliği, güncel hukuki bir meseleye ilişkin kurgulanan uyuşmazlığın farklı bakış açıları çerçevesinde ele alınması ve diğer ülkelerden gelen takımlar ile bu bakış açılarının yarıştırılmasıdır. Bu yarışma çerçevesinde, bu yıl 9. düzenlenen etkinliğe ilk kez bir Türk takımı katılmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erol’un çalıştırıcısı olduğu bu takım, yarı final kapsamında 4 maça çıkmış ve ilerleyen yıllar için önemli bir tecrübeye sahip olmuştur.

Ayrıca farazi dava yarışması öncesinde “East Meets West: Discovering New Horizons in Global Air Transport” konferansı, alanında uzman akademisyen ve pratisyenlerin katılımı ve Korean Air and Space Law Society iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Konferans Panel I’de, havacılık sektöründe markete erişim, mevcut durum ve gelecek perspektifi ile ele alınmış, markete erişimin önündeki hukuki engellere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Konferans Panel II’de, insansız hava araçlarına ilişkin hukuki rejim çerçevesinde iha’lara ilişkin mevcut ve muhtemel hukuki düzenlemeler ele alınmıştır. Konferans Panel III’de ise, sivil havacılıkta siber güvenlik konusu çerçevesinde havacılık sektörünün siber saldırılar karşısındaki konumu ve bu saldırılar neticesinde ortaya çıkan zararların tazminine ilişkin hukuki düzenlemeler irdelenmiştir.

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu etkinliğe ve diğer farazi dava yarışmalarına katılmaya devam ederek hem öğrencilerinin bilgi, birikim ve tecrübelerinin artmasına imkan tanıyacak hem de uluslararası işbirlikleri gerçekleştirecektir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur