Hukuk

Fakültesi

Dr. Peter Petkoff Yeni Binyılda Hukuk ve Din İlişkisini Anlattı


Regent’s Park College, Oxford Üniversitesi’nde Hukuk, Din ve Uluslararası İlişkiler Programı Koordinatörü(Law, Religion and International Relations Programme) Dr. Peter Petkoff, Ibn Haldun Üniversitesi’ni ziyaret etti. Bu kapsamda “Hukuku Tekrar Düşünmek, Yeni Binyılda Hukuk ve Din” (Imagining the Law, Law and Religion in the New Millenium) başlıklı bir tebliğ sunan Dr. Petkoff, hukuk ve sosyal bilimler alanında İbn Haldun Üniversitesi ile ileriye dönük işbirliği planlarından da bahsetti.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur