Hukuk

Fakültesi

Dekan’ın Mesajı

Değerli Gençler,

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin hedefi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanındaki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikri bağımsızlığa sahip, çok dilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmektedir.  Bu bağlamda Fakültemiz klasiğin yanı sıra yenilikçi metotları ve teknolojinin sağladığı imkânları da kullanarak, interaktif ve mukayeseli eğitim yöntemini kullanmaktadır.  Fakültemiz az sayıda öğrenci ile öğrencilerin derse aktif katılımının sağlandığı, öğrencileri asli kaynaklarla ders öncesinde buluşturarak, eleştirel bir bakış açısıyla araştırma yapmaya sevk eden ve böylece araştırma ruhunu henüz lisans eğitiminde öğrencilerine aşılayan bir eğitim anlayışına sahiptir.

Hukuk alanındaki güncel gereksinimler dikkate alınarak hazırlanan ders planımız ile bir yandan henüz lisans düzeyinde iken seçimlik dersler aracılığı ile belirli alanlarda uzmanlaşma, diğer yandan birden fazla yabancı dil öğrenme ve bu sayede mukayeseli hukuk araştırmaları yapabilme imkânı sağlanmaktadır.  Öğretim programımızın yüzde otuzu İngilizce derslerden oluşturulmuştur.  Bu bağlamda, uluslararası hukuk, milletlerarası özel hukuk, uluslararası tahkim, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası yatırım hukuku, enerji hukuku, rekabet hukuku gibi dersler İngilizce görülmektedir.

İyi bir hukukçunun pratikten uzak bir anlayışla yetiştirilmesinin mümkün olmadığı da dikkate alınarak, teorik derslerin yanı sıra pratik derslere yer verilmekte ve uygulamaya yönelik olarak hukuk klinikleri ve arabuluculuk klinikleri oluşturulmuştur.  Böylece öğrencilerimize uygulamalı olarak hukuki problem çözüm metotlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası dava yarışmalarına hazırlanarak özellikle uluslararası alandaki çalışmalar ile tecrübe sahibi olacaklardır. Bunun yanı sıra, adliye ziyaretleri, hukuk kariyer etkinlikleri ve uygulamacılarla yapılacak ortak çalışmalar vasıtası ile öğrencilerimizin henüz lisans eğitimi sırasında uygulamaya ilişkin bilgi sahibi olması ve böylece meslek seçimlerinde yol gösterilmesi amaçlanmıştır.

Dürüst, adil, çalışkan ve çok yönlü iyi bir hukukçu olmak istiyorsanız, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görüşmek üzere.

                                                                                                Sevgi ve Saygılarımla

                                                                                                Prof. Dr. Ömer ÇINAR

                                                                                                Dekan

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur