Hukuk Klinikleri Programı “Anlatarak Öğren” Projesiyle Başladı


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından lisans öğrencilerinin akademik gelişimleri hem de gönüllülük projesine katılmaları amacıyla tasarlanan Hukuk Klinikleri Programı’Nın ilk projesi “Anlatarak Öğren” temasıyla hayata geçirildi. Bu proje kapsamında, Hukuk Fakültesi lisans öğrencilerimiz belirlenen üç farklı lisede öğrencilere güncel hukuki konularda sunumlar gerçekleştirdiler. Program yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Göçgün tarafından “Anlatarak Öğren” projesi hakkında ayrıntılı bir tanıtım gerçekleştirildi ve öncelikle lisans öğrencileri ve akademisyenler bir araya geldi. Projenin ikinci aşamasında ise seçilen dört öğrenci kendi belirledikleri güncel hukuki konularda fakültedeki öğretim üyeleri ile birlikte titiz bir hazırlık yaptılar. Proje kapsamında 2 Mayıs Perşembe günü Simge Seyhan, Toki Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, Hüseyin Yağızhan Kol ise Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi’nde sunumlarını gerçekleştirdi. 9 Mayıs Perşembe günü ise Bünyamin Türkmen ve Abdulkerim Pirim Toki Kayaşehir Anadolu Lisesi’nde öğrencilere hitap etti. Üç lisede de ilgiyle karşılanan öğrenciler hukuk klinikleri programının temelini atmış oldular. Önümüzdeki dönemde “anlatarak öğren” projesi kapsamında ve hukuk kliniklerinin farklı uygulamaları ile hem lise öğrencileriyle hem de toplumun diğer kesimleri ile öğrenciler bir araya gelmeye devam edecekler.

Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, II. Kişisel Verilerin Korunması Konferansına Katıldı


Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından 7 Şubat 2019 tarihinde Silence İstanbul Hotel&Convention Center’da düzenlenen II. Kişisel Verileri Koruma Sempozyumu’nda öğretim üyelerimizden Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu “İşyerinde Elektronik Gözetim Uygulamaları ve İşçinn Kişisel Verilerinin Korunması” konulu tebliğini sunmuştur.

Dr. Bozkurt Gümrükçüoğlu konuşmasında, modern elektronik gözetim uygulamalarının işyerlerini Bentham’ın 18. yüzyılda hapishane olarak tasarladığı panapticon yapılarına çevirdiğini, işverenlerin elektronik gözetim politikalarının kişisel verilerin korunması ve iş mevzuatına uyumunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erol, Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Programı Çalıştayına Katıldı


TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde düzenlenen Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Çalıştayı Programına Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Faruk Erol katıldı.

Milli uzay programı çalıştayında farklı disiplinlerden alanında uzmanların katılımı ile çeşitli fikir ve öneriler ortaya konuldu ve Türkiye’nin uzay çalışmalarına ilişkin gelecek dönem yol haritasının temel taşları belirlenmeye çalışıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çalıştayın kapanış konuşmasında konuya ilişkin şunları ifade etti: “’Oradaydım’ diyebileceğimiz, çocuklarımıza ve torunlarımıza gururla anlatacağımız bir işin başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması yirmi yılı aşkın süredir konuşulan bir husus. Bayrağında ay yıldız olan bir ülke için aslında ne kadar geç kalınmış değil mi? Dolayısıyla, bakanlığa gelir gelmez bu konu ilk gündem maddelerimizden biri oldu. Kısa sürede hazırlıklarımızı tamamladık, tüm tarafların mutabakatını alarak ajansımızı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurduk. … Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyonla, uluslararası savunma sanayi üreticilerine taşeronluk yapmak yerine, tam bağımsız Türk savunma sanayini oluşturmayı hedef seçtik. Bu amaçla yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi adına çok çalıştık. Hamd olsun, bu alanda elde ettiğimiz başarılara her gün yenileri ekleniyor. stratejiden, özgün tasarıma, altyapı kurulumundan, teknoloji geliştirmeye, prototipten ticarileşmeye kadar her aşamada aynı disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. İşte uzay teknolojileri de bize yeni ve benzersiz bir gelişme ekseni sunuyor. Bu ekseni şekillendirmek, hedefleri somut bir vizyonla ortaya koymak ve ilerlemeleri düzenli bir şekilde takip etmek Uzay Ajansımızın görevi olacak. Bugün ilk nüveleri oluşan Milli Uzay Programı tam da bu açıdan çok önemli. İşin hem teknolojik hem de beşeri boyutu üzerinde sağlam bir beyin fırtınası gerçekleştirdiniz.”

Milli Uzay Programı Çalıştayı kapsamında uzay hukuku ve insan kaynakları oturumlarında görev alan Dr. Ömer Faruk Erol, Türkiye Uzay Ajansı çalışmalarının yol haritasının oluşumuna katkı sağlamıştır.

Dekanımız Prof. Dr. Yusuf Çalışkan UNIDROIT Yönetimine Seçildi


Merkezi Roma-İtalya’da bulunan Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü’nün (UNIDROIT) 6 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen 77. Genel Kurul toplantısı sırasında yapılan seçimlerde, ülkemizin adayı İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, UNIDROIT’in 2019-2023 dönemi Yönetim Konseyi üyeliğine seçildi.

UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law, Özel Hukukun Yeknesaklaştırılması İçin Uluslararası Enstitü), 1926 yılında, Milletler Cemiyeti’ne bağlı olarak özel hukukun yeknesaklaştırılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş ve daha sonra bağımsız bir uluslararası kuruluş olarak varlığını devam ettirmiştir. UNIDROIT’nın faaliyetleri, Genel Kurulca her beş yılda bir seçilen yirmi beş uzman hukukçudan oluşan Yönetim Konseyi tarafından yürütülür.

Ekim 2018 tarihi itibariyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 63 üyesi olan bu kuruluş, özel hukukun yeknesaklaştırılması ve özellikle uluslararası ticaret hukukunun gelişmesi amacıyla, anlaşmalar, model kanunlar ve ilkeler hazırlamaktadır. UNIDROIT’nın uluslararası ticaret hukukuna yapmış olduğu en önemli katkı hiç şüphesiz, Uluslararası Ticari Sözleşmelere İlişkin UNIDROIT İlkeleri’dir. Bu ilkeler, uluslararası ticaret hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesinde uygulanacak hukuk olarak, uluslararası tahkimde hakem heyetleri tarafından uygulanmaktadır.

Uluslararası ticaret hukukuna ilişkin uygulamadaki sorunları gidermek amacıyla UNIDROIT nezdinde çalışma grupları, Yönetim Konseyi’nin kararları çerçevesinde yeni ve farklı konular hakkında çalışmalara devam etmektedir.

26 Ülkeden 360 Hukukçu Avrasya Hukuk Kurultayı’nda Bir Araya Geldi


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenleyicileri arasında yer aldığı; Türkiye Hukuk Platformu, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Azerbaycan Hukukşinaslar Konfederasyonu’nun organize ettiği 2. Avrasya Hukuk Kurultayı, “Uluslararası Adalet İçin Uluslararası Hukuk” teması ile 16-19 Aralık tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleştirildi.

26 ülkeden yaklaşık 360 hukukçunun katılımı ile gerçekleşen Kurultay’da ortak kültürel köklere sahip çok sayıda akademisyen ve hukukçu bir araya gelerek, bilgi ve deneyimlerini paylaşma imkânına sahip oldular.

Avrasya bölgesinde bulunan ülkeler arasında hukuki dayanışmayı ve işbirliğini artırmayı amaçlayan Kurultay’ın ilk gününde, “Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Kurumlar”, “Göç-Sığınma ve İnsanlığa Karşı Suçlar”, “Uluslararası Terörizm” ve “Uluslararası Hukuk ve Silahsızlanma” başlıklı oturumlar düzenlendi. Kurultayın ikinci gününde gerçekleştirilen hukuk fakülteleri, yargı ve yüksek yargı organları ve barolar ve avukatlar çalıştaylarında ise, Avrasya ülkeleri arsındaki işbirliklerinin geliştirilmesini sağlayacak çözüm yolları üzerinde görüşmeler sağlandı.

Kurultay’ın ardından kabul edilen sonuç bildirgesinde, uluslararası hukukun; tüm devletlerin eşit, adil, etkin biçimde katılabildiği, yükümlülüklerin ve sorumlulukların aynı ilkeler çerçevesinde paylaşıldığı, insan haklarını ve insan onurunu korumayı kendisine temel gaye edinen bir yapıya kavuşturulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yeniden yapılandırılması gerektiği belirtildi.

Ar. Gör. Saliha Merve Kaya, Organ ve Doku Alınması Suçunu Anlattı


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Arş. Gör. Saliha Merve Kaya, 07.12.2018 tarihinde Yalova Hukuk Kulübü Topluluğu tarafından düzenlenen “Organ ve Doku Ticareti” başlıklı seminere katıldı. Kaya seminerde Av. Hazal Algan ile birlikte, TCK’nın 91/1. fıkrasında düzenlenen organ ve doku alınması suçuna ilişkin bir tebliğ sundu.

Prof. Dr. Ali Yeşilırmak Uluslararası Arabuluculuğun Geliştirilmesi Konferansı’nda Bildiri Sundu


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Yeşilırmak, Yargıtay’ın 150. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Yargıtay Başkanlığı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Ortaklaşa Düzenlediği Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumunda “Uyuşmazlıkların Arabuluculuk ve Tahkim Yolu Birlikte Kullanılarak Çözümü” başlıklı bildiriyi sunmuştur.

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyumuna Katıldı


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ömer Faruk Erol ve Dr. Muhammed Göçgün 30 Kasım 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyumu”na katıldı.

Dr. Öğr. Ü. Ömer Faruk Erol “Cumhurbaşkanlığı Sisteminin İdari İşlem Teorisine Etkisi” başlıklı 3. oturumda “Cumhurbaşkanlığı Düzenlemelerinin Yargısal Denetimi” tebliğini sundu. Dr. Öğr. Ü. Muhammed Göçgün ise “Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Kamu Personel Rejimine Etkisi” başlıklı 4. oturumda “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yeni İstihdam Türleri” tebliğini sundu.

Sempozyumda 21.01.2017 tarih ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 16.07.2017 tarihinde yapılan halk oylamasıyla kabul edilmesi üzerine yürütme sisteminde meydana gelen değişiklikler, anayasal yönden Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve bu sistemin Türkiye’nin idari teşkilatına, idari işlem teorisine ve kamu personel rejimine etkileri açısından ele alınmıştır.

Lisans Öğrencilerimizden Hukuk Bürosu Ziyareti


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından 23 Kasım Cuma günü GSI Avukatlık Ortaklığı’na bir ziyaret gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen mesleki ziyaretlerin devamı niteliğindeki bu ziyarette öğrencilerimiz, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Muhammed Göçgün ve lisansüstü öğrencimiz İdris Abdülmecit eşliğinde GSI Avukatlık Ortaklığı’nın kurucularından Av. Dr. Ali Göksu’nun tecrübe ve tavsiyelerini dinleme imkanı buldu.

Oldukça samimi bir ortamda geçen buluşmada Av. Dr. Ali Göksu, GSI Avukatlık Ortaklığı ve ortaklığın yönetimi hakkında bilgilendirmede bulunduktan sonra avukatlık mesleğine ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Göksu, konuşmasında; avukatlığın gerek sözlü gerekse yazılı olarak kendini ifade etmeye dayalı bir meslek olduğuna, bu nedenle hukuk fakültesi öğrencilerinin her alanda çok okuma yaparak kendilerini ifade etmede başarılı olmaları gerektiğine değindi. Göksu ayrıca, günümüzde teknolojik gelişmelerin avukatlık mesleği bakımından da önem arz ettiğinin, buna paralel olarak artık müvekkillerin doğru bilgiye nasıl ulaşılacağı değil doğru bilgiye en hızlı nasıl ulaşılabileceği konusunda çözümler aradığının altını çizdi.

Av. Dr. Ali Göksu; GSI olarak en başından beri müvekkillerinin en zor ve karmaşık hukuki sorunlarına yöneldiklerinin ve böylece bu alanda farklı bir konuma yükseldiklerinin altına çizerek öğrencilerin de sıradan ve kolay olan değil kendilerini farklı kılacak ve yoğun çalışma gerektiren bir avukatlık vizyonuna sahip olmaları gerektiği yönündeki görüşlerini paylaştı.

Ziyaret, fakültemiz adına hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.