Arş. Gör. Gülnihal Ahter Yakacak Uluslararası Bozok Siyaset Bilimi Kongresine katıldı


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Gülnihal Ahter Yakacak 24-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Yozgat’ta düzenlenen olan ‘Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler’ ana temalı ‘I. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi’ne

“Anayasa Mahkemesi Kararlarının Anayasa Değişikliklerine Etkisi” başlıklı tebliği ile katıldı. Tebliğ’de Yakacak Anayasa yargısı kavramının doğuşu, Türkiye’de anayasa mahkemesinin gelişimi, verdiği kararların nasıl krizlere sebep olduğu ve bunun sonucunda anayasa değişikliklerine sebep olan kararları inceledi.