Arş.Gör. Gülnihal Ahter Yakacak Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu’nda


Fakültemiz öğretim elemanlarından Arş. Gör. Gülnihal Ahter Yakacak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)’in düzenlediği Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu toplantısına katıldı. TİHEK tarafından 22 Ekim 2018’ de The Ankara Hotel’de birincisi düzenlenen toplantıya sivil toplum kuruluşlarından, sendikalardan,basın yayın kuruluşlarından, kamu kurumlarından ve üniversitelerden temsilciler katıldı. Açılış konuşmal

arını Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç ve TİHEK Başkanı Süleyman Arslan yaptı. Gün boyu devam eden toplantıda, ayrımcılıkla mücadelenin önemine, en çok hangi alanlarda kişilerin ayrımcılığa maruz kaldığı hususlarına vurgu yapıldı.  Ayrıca toplantıda ayrımcılık yasağı ile ilgili konularda sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak, bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.