Hukuk

Fakültesi

Arabuluculuk Hukukunda Güncel Meseleler I


Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği ortaklığı ile, 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde iki oturumlu bir webinar gerçekleştirecektir. Webinar’da Arabuluculuk ile ilgili güncel meseleler ve tartışmalar üzerinde durulacaktır.

Webinar Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur