Akademik Kadro


Prof.Dr. Yavuz Atar
Anayasa Hukuku

mail : yavuz.atar @ ihu.edu.tr

Prof. Dr. Yusuf Çalışkan (Dekan)
Milletlerarası Özel Hukuk

mail : yusuf.caliskan @ ihu.edu.tr

Prof. Dr. Ali Yeşilırmak
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

mail : ali.yesilirmak @ ihu.edu.tr

Doç.Dr. Ömer Çınar
Medeni Hukuk

mail : omer.cinar @ ihu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Osman Hakan Öncel
Ceza Hukuku

mail : hakan.oncel @ ihu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Ali Demirbaş
Medeni Hukuk

mail : ali.demirbas @ ihu.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

mail: yeliz.gumrukcuoglu @ ihu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erol
İdare Hukuku

mail : omer.erol @ ihu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Göçgün
İdare Hukuku

mail : muhammed.gocgun @ ihu.edu.tr

Ar.Gör. Saliha Merve Kaya
Ceza Hukuku

mail: saliha.kaya@ihu.edu.tr

Ar.Gör. Ömer Faruk Petek
Medeni Hukuk

mail: omer.petek@ihu.edu.tr

Ar.Gör.Gülnihal Ahter Yakacak
Anayasa Hukuku

mail: gulnihal.yakacak@ihu.edu.tr