Hukuk

Fakültesi

Prof. Dr. Yavuz Atar Venedik Komisyonu’na Seçildi


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurucu dekanı ve öğretim üyesi Prof. Dr Yavuz ATAR, Venedik Komisyonu olarak bilinen resmi adıyla “Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu”nun Türkiye temsilcisi olarak atanmıştır.

Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyi’nin anayasal konularda danışma organı olarak 1990 yılında 18 Avrupa ülkesinin taraf olduğu bir anlaşmayla kurulmuştur. Türkiye, kuruluşundan bu yana Komisyonun üyesidir. Hali hazırda Komisyonda 47si Avrupa Konseyi üyesi olmak üzere toplam 61 üye ülke bulunmaktadır. Komisyonun temel faaliyet alanları, demokratik kurumlar, temel hak ve hürriyetler, seçimler ve siyasi partilerdir. Venedik Komisyonu’na üye ülkelerin temsilcilerini, özellikle anayasa hukuku ya da uluslararası hukuk alanlarında uzman akademisyenler, anayasa mahkemesi yargıçları ve parlamenterler oluşturmaktadır. Sayın ATAR’a yeni görevinde başarılar dileriz.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur