Hukuk

Fakültesi

26 Ülkeden 360 Hukukçu Avrasya Hukuk Kurultayı’nda Bir Araya Geldi


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenleyicileri arasında yer aldığı; Türkiye Hukuk Platformu, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Azerbaycan Hukukşinaslar Konfederasyonu’nun organize ettiği 2. Avrasya Hukuk Kurultayı, “Uluslararası Adalet İçin Uluslararası Hukuk” teması ile 16-19 Aralık tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleştirildi.

26 ülkeden yaklaşık 360 hukukçunun katılımı ile gerçekleşen Kurultay’da ortak kültürel köklere sahip çok sayıda akademisyen ve hukukçu bir araya gelerek, bilgi ve deneyimlerini paylaşma imkânına sahip oldular.

Avrasya bölgesinde bulunan ülkeler arasında hukuki dayanışmayı ve işbirliğini artırmayı amaçlayan Kurultay’ın ilk gününde, “Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Kurumlar”, “Göç-Sığınma ve İnsanlığa Karşı Suçlar”, “Uluslararası Terörizm” ve “Uluslararası Hukuk ve Silahsızlanma” başlıklı oturumlar düzenlendi. Kurultayın ikinci gününde gerçekleştirilen hukuk fakülteleri, yargı ve yüksek yargı organları ve barolar ve avukatlar çalıştaylarında ise, Avrasya ülkeleri arsındaki işbirliklerinin geliştirilmesini sağlayacak çözüm yolları üzerinde görüşmeler sağlandı.

Kurultay’ın ardından kabul edilen sonuç bildirgesinde, uluslararası hukukun; tüm devletlerin eşit, adil, etkin biçimde katılabildiği, yükümlülüklerin ve sorumlulukların aynı ilkeler çerçevesinde paylaşıldığı, insan haklarını ve insan onurunu korumayı kendisine temel gaye edinen bir yapıya kavuşturulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yeniden yapılandırılması gerektiği belirtildi.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur