Hukuk

Fakültesi

2. İnsan Hakları Eğitimi Konferansı Programı Gerçekleştirildi


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yaider ortaklığı ile düzenlenen İnsan Hakları Eğitimi Sertifika Programı’nın ikincisi bu yıl Kiptaş Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 1-2 Kasım tarihlerinde ‘Uluslararası Sözleşmelere Taraf Olmayan Ülkelerde İnsan Hakları’ alt başlığı ile gerçekleştirildi.

İki gün süren programa alanında uzman birçok akademisyen ve avukat katıldı. Açılış konuşmaları Yaider Başkanı Av. Yasin Kayacı ve İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan tarafından yapıldı. Birinci gün açılış dersi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu(TİHEK) Başkanı Av. Süleyman Arslan tarafından “Türkiye’de İnsan Haklarının İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Bağlamında Korunması” konusunda yapıldı. Ardından Prof. Dr. Berdal Aral, Arş. Gör. Ömer Temel ve Arş. Gör. Gülnihal Ahter Yakacak tarafından Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi bağlamında insan haklarının korunması konularında öğrencilere dersler anlatıldı. İkinci gün ise Uluslararası sözleşmeye taraf olmayan ülkelerde insan haklarının nasıl ihlal edildiği ve korunma mekanizmaları Dr. Özlem Yücel, Dr. Levent Korkut, Av. Ali Kurt ve Av. Halim Yılmaz tarafından İsrail, Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletlerinde insan hakları konuları anlatıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk’ün İslam Hukukunda İnsan Hakları konusunda iştirak ettiği programda, Fakültemiz Araştırma Görevlisi Gülnihal Ahter Yakacak İnter-Amerikan Sistem başlığı altında Amerika kıtasında insan hakları sisteminin nasıl geliştiğini, Latin Amerika’daki insan hakları uyuşmazlıkları ve İnsan Hakları mahkemesinin yapısını anlattı. Programın sonunda başarı ile devam eden öğrencilere sertifika takdim töreni yapıldı.

 

 

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur