Yusuf ÇALIŞKAN


Prof.Dr.

yusuf.caliskan@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1993

 2. Yüksek Lisans

  Case Western Reserve Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 1998

 3. Doktora

  Washington University in St Louis, Hukuk Fakültesi, 2002


Araştırma Alanları

Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku, Uluslararası Tahkim

Biyografi

Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, lisans öğrenimini 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır.  Yüksek Lisansını Case Western Reserve Üniversitesi’nde bitirdikten sonra, 2002 yılında “The Development of International Investment Law Lessons from the OECD MAI Negotiations and Their Application to a Possible Multilateral Agreement on Investment” isimli tez ile Doktor unvanını Washington Üniversitesi’nde almıştır.  2009 yılında “WIPO Tahkimi ve Dünya Ticaret Örgütü” isimli tez ile Doçent ve 2014 yılında “Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri” takdim tezi ile Profesör unvanını almıştır.

Kendisinin Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku ve Uluslararası Tahkim alanlarında Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.


Ödüller

Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu, Milli Eğitim Bakanlığı, 1996-2002.


Akademik Yayınlar

DERGİ

 • Uluslararası Yatırım Tahkiminin Üçüncü Kişiler Tarafından Finansmanı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3), 2016.
 • Tahkim Sözleşmesine Aykırılıktan Doğan Tazminat Talebi, Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Eskişehir, 21-22 Nisan 2016, Sempozyum Bildirileri ve Tartışmalar, Editörler: Bilgin Tiryakioğlu, Mesut Aygün, Ali Önal, Kübra Altıparmak, Cansu Kaya, Yetkin Yayınları, İstanbul 2016.
 • Türkiye’nin İlaç Üretimini Yerelleştirme Amacının Hukuki Çerçevesi. Legal Fikri Sınai Haklar Dergisi, 12(47), 849-885, 2016. ( Doç Dr. Meltem Skalar Sarıbeyoğlu ile birlikte).
 • İki Taraflı Yatırım Anlaşmalarında Yer Alan En Çok Gözetilen Ulus Kaydının Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Hükümlere Uygulanabilirliği Sorunu, Tuğrul Arat’a Armağan, 303-329, 2012.
 • The Free Movement of Judgments Within the European Union. Ankara Barosu Dergisi, 3(68), 13-23, 2010, (Dr.Zeynep Çalışkan ile birlikte).
 • Mülteci ve Sığınmacıların Türkiye de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(2), 9-28, 2009.
 • Yabancı Hukukun Emsal Gösterilmesi ve Ius Gentium Teorisi. Bilge Öztan’a Armağan, 1, 333-345, 2008, (Prof. Dr. Haluk Emiroğlu ile birlikte).
 • Evlat Edinme ile İlgili Yabancı Mahkeme Kararlarının Türk ve Amerikan Hukukunda Tanınması. Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, 1, 416-427, 2007.
 • Yabancı Mahkeme Kararlarının Amerikan Hukukunda Tanınması ve Tenfizi, E AKADEMI, 1, 1-20, 2006.
 • Türk Tabiiyetinde Olan Kişiler ile İlgili Davalar Işığında Amerikan Milletlerarası Yargılama Hukukundaki Bazı Temel Kavramlar. Türkiye Barolar Birliği, 1(62), 62-83, 2006.
 • Yabancıların Bilgi Edinme Hakkı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7, 473-492, 2005.
 • Milletlerarası Tahkimde Ahde Vefa ve Akdin Değişen Sartlara Uyarlanması Prensiplerinin Uygulanması. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 24, 365-377, 2004.

KİTAP/ KİTAP BÖLÜMÜ

 • Turkish Private International Law: Selected Documents (2017),  Adalet, 2. Baskı, Ankara, (Dr. Zeynep Çalışkan ile Birlikte).
 • Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri (2014), Beta, İstanbul.
 • Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları WIPO Tahkimi ve Dünya Ticaret Örgütü (2008).Değişim, İstanbul.
 • The Development of International Investment Law Lessons From the OECD MAI Negotiations and Their Application to a Possible Multilateral Agreement on Investment (2008), Dissertation.com, New York.
 • Legal English For Turkish Law Students (2007), Değişim, İstanbul.
 • Foreign Investment Law, Bölüm adı: ICSID Jurisdiction: Whose Dictionary Will be Used For the Definition of “Investment” and “Scope of Consent”, (2016), Seçkin, Ankara.
 • Implementing International Economic Law Through Dispute Settlement Mechanism, Bölüm adı: Dispute Settlement in International Investment Law, (2011), Nijhoff International Trade Law Series.
 • Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Kirizi, Bölüm adı: Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya’daki Türk Yatırımları, (2011), Küre, İstanbul.

KONFERANS BİLDİRİLERİ

 • The Power of National Courts and International Investment Arbitration: Sovereign Immunity Exception. Ministry of National Defense of Korea, Seoul, Republic of Korea, (2017).
 • International Lis Alibi Pendes: Turkish Experience. ASIANSIL 6th Biennial Conference 2017, Asia and International Law in Times of Uncertainty, Seoul, Republic of Korea, (2017).
 • Labor and Social Security Rights of Asylum Seekers and Refugees in Turkey: From Theory to Practice Refugee Law in Istanbul ,ICIL, Istanbul (2017, 2018).
 • Tahkim Sözleşmesine Aykırılıktan Doğan Tazminat Talebi. Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, (2016).
 • ICSID Arbitration: Jurisdiction, Foreign Investment Law Symposium, Kadir Has Üniversitesi, (2015).
 • Specific Economic Zones: Investment Incentives for Foreign Investors, CWRU LLM Reunion, Cleveland, USA (2014).
 • Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya daki Türk Yatırımları. Libya’daki Durum ve Türk Yatırımcıların Hukuki Menfaatlerinin Korunması Hukuk Çalıştayı, İstanbul Şehir Üniversitesi, (2011).
 • Mülteci ve Sığınmacıların Türkiye de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları. Mülteciler ve Sığınmacılara İlişkin Güncel Gelişmeler Konferansı, İstanbul Valiliği, (2010).
 • The Role of The European Union on Humanitarian Aid For Earthquake Victims. International Earthquake Symposium Kocaeli, (2007 ).
 • Consequences of Multiple Nationality with regard to Military Service. The Research Center for International and European Law on Immigration and Asylum, Project on Dual Nationality, University of Konstanz in cooperation with the Koc University, Istanbul and the Turkish-German Law Association and with the support of the German Marshall Fund, İstanbul, (2006).