Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU


Dr. Öğr. Üyesi

yeliz.gumrukcuoglu@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi / 2005

 2. Yüksek Lisans

  İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü / 2007

 3. Doktora

  İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü / 2012


Araştırma Alanları

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Biyografi

Yard. Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU, 1982 yılında İstanbul’da doğmuş olup, lisans eğitimini 2005 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde fakülte ikincisi olarak tamamlamıştır. 2007 yılında “Ücretin Gününde Ödenmemesi Sebebiyle İş Görmekten Kaçınma Hakkı” konulu yüksek lisans tezini başarı ile savunmuştur. Ardından aynı yıl İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı’na başlayan BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU doktora tez çalışması için Erasmus programı ile bir yıl süreyle Almanya’nın Trier şehrinde bulunan İş Hukuku Enstitüsü’nde (Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der EG-IAAEG) araştırmalarda bulunmuş olup, 2012 yılında Prof. Dr. Turhan Esener danışmanlığında “Türk İş Hukuku’nda Belirli Süreli İş Sözleşmesi” isimli doktora çalışmasını tamamlamış ve kitap olarak yayımlamıştır. 2014 yılında ise Prof. Dr. Turhan Esener ile birlikte yazarı olduğu “Sendika Hukuku” kitabı yayımlanmıştır. Almanya’nın Freiburg şehrinde bulunan İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Enstitüsü’nde 2014 yılında üç ay süreyle araştırmalarda bulunmuştur. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı arabulucu olan BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU’nun iş hukuku alanında yayımlanmış makale, karar incelemesi, tebliğ ve çevirileri bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibi olup, halen İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Akademik Yayınlar

KİTAPLAR

 1. Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, ISBN: 978-605- 4446-40-7 (Doktora Tezi)
 2. Esener, Turhan/Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz, Sendika Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014, ISBN: 978-605-4823-27-7.
 3. Esener, Turhan/Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz, Sendika Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017.

 MAKALELER

 1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Önlemlerin Alınmaması Sebebiyle İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı, Fasikül, Yıl:4, S.30, Mayıs 2012, 23-39.
 2. Deneme Süreli İş Sözleşmeleri, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:11, Cilt:11, Sayı:2, Temmuz 2012, 47-85.
 3. Mevzuatımızda Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalışma Yaşamında Korunmasına İlişkin Düzenlemelere Genel Bir Bakış, Prof. Dr. Polat Soyer’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, 2013, Özel Sayı, 481-545.
 4. Gazeteci Açısından Haklı Nedenle Derhal Fesih Sebepleri ve Çalışma Koşullarında Değişikliğe Dair Bir Yargıtay Kararına İlişkin Değerlendirmeler, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi Sayı:62 Ocak 2015.
 5. 5510 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Yapılan Zincirleme İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Kıdem Tazminatı (Karar İnceleme), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Özel Sayısı C. LXXIV, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan, C.I, 2016, 223-251.
 6. 6356 Sayılı Kanun Çerçevesinde İşletme Toplu İş Sözleşmesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, S.1, Ocak 2016, Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı C.I, 553-593.
 7. İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gerekleri ile Fesih, Legal İş Hukuku Dergisi, 2017, C. 14, S.54, 671-704.
 8. Karar İncelemesi: İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi, Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2017/1, S. 52, 107-134.
 9. Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz/Gemici Filiz, Beste, Yargıtay Kararları Işığında Özel Okul Öğretmenleri İle Yapılacak İş Sözleşmelerinin Türüne İlişkin Bir Değerlendirme, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, S.2, Temmuz 2016, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, C.I, 369-401.
 10. Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz/Gemici Filiz, Beste, Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk Ve Tarafların Hukuk Seçimi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, S.1, Ocak 2016, Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı C.I, 593-621.

SEMİNER YAYINLARI

 1. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndaki Sendikal Güvenceler, İş Hukukuna Genç Bakış, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 27 Mart 2014 Tarihinde Gerçekleştirilen Seminer Yayını, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No.5, Haziran 2014, 167- 245.
 2. İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Sorunlar ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Ed. Kübra Doğan Yenisey, Seda Ergüneş Emrağ, 2017, ISBN 6053338963.
 3. İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gerekleri İle Fesih, Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Seçkin Yayıncılık, 2017, 9789750244537.

Yayımlanmamış Sunumlar

 • Türk İş Hukukunda Sendika Özgürlüğü Güvencesi, Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23 (Sözlü Sunum).
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşveren Yükümlülükleri, HR Dergi, İK’cılar İçin İş Hukuku Zirvesi, 8 Şubat Sheraton Grand İstanbul Ataşehir (Sözlü Sunum).

 

ÇEVİRİLER

 • Krebber, Sebastian, Voaussetzungen der Tariffahigkeit von Gewerkschaften, Sendikaların Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti İçin Aranan Şartlar, Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Seçkin 2016.
 • İsviçre İş Sözleşmesi Hukuku’nda İş Güvencesi, Prof. Dr. Wolfgang Portmann Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Seçkin Yayıncılık, 2017, 9789750244537.
 • Krebber, Sebastian, Alman İş Hukuku’nda Toplu Sözleşme Sistemi, Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, Prof. Dr. İur. Merih Kemal Omağ’a Armağan Cilt II, İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16 Sayı 2 Temmuz 2017, Seçkin Yayıncılık, 1309883717081.