Ömer Faruk EROL


Dr. Öğr. Üyesi

omer.erol@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 2010

 2. Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Kamu Hukuku, 2012

 3. Doktora

  Marmara Üniversitesi, Kamu Hukuku, 2017


Araştırma Alanları

İdare Hukuku, Hava Hukuku, Sivil Havacılık

Biyografi

2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi SBE kamu hukuku alanında 2012 yılında “Çevre Kanunu’na Göre Çevresel Etki Değerlendirmesi” isimli teziyle yüksek lisansını, 2017 yılında “İdarenin Sivil Havacılık Faaliyetleri” isimli teziyle doktorasını tamamladı. Yüksek lisans tez çalışmaları için YÖK bursu ile Harvard Üniversitesi’nde, doktora tez çalışmaları için ise TÜBİTAK bursu ile McGill Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Mezun olduğu yıldan itibaren sırasıyla Yalova Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Akademik Yayınlar

Kitaplar / Kitap Bölümleri

 

 • Ömer Faruk Erol, İdarenin Sivil Havacılık Alanında Hava Taşımacılığına İlişkin Faaliyetleri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • Halil Altındağ, Ömer Faruk Erol, Emre Kılıç, Turkish Administrative Law (in Korkusuz / İpekel Kayalı, Introduction to Turkish Law), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.
 • Halil Altındağ, Ömer Faruk Erol, Emre Kılıç, Turkish Administrative Law (in Korkusuz / İpekel Kayalı, Turkish Public Law), 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.

 

Makaleler

 

 • Ömer Faruk Erol, Yargı Kararlarında İmar Planı Yoluyla Kamulaştırmasız El Atma, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: 9, Sayı: 105-106.
 • Ömer Faruk Erol, Hukuk Devleti İlkesi Işığında Hükümet Tasarrufları Teorisi ve Yargısal Denetimi, Kamu Hukuku Arşivi Dergisi (KHukA), Yıl:2013, Sayı:2013-2.
 • Dr. Turan Yıldırım, Ömer Faruk Erol, Yasal Düzenlemeler Işığında Hava Hukukunun Tarihsel Gelişimi ve İlk Türk Hava Hukuku Metni, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (1), Bahar 2017.

 

Basılmış Konferans Bildirileri

 

 • Ömer Faruk Erol, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemelerinin Yargısal Denetimi, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları, No:861, Mart 2019.
 • Ömer Faruk Erol, New Public Demands in Urban Transportation: Uber Effects on Taxi Regulation in Turkey, 8th International Conference on Law & Society (Law in The Digitalization Era), 6-7 April 2019.

 

Konferanslar

 

 • Ömer Faruk Erol, Türk İdari Teşkilatı ve Kent Konseyi, XX. Öğrenci Sempozyumu, Bilim ve Sanat Vakfı, 14 Mart 2009.
 • Ömer Faruk Erol, Esra Dülger Sucu, Separation of Powers in the Ottoman Empire: Qadı and its Administrative Function (An Examination of Istanbul Kadı Sicilleri), International Congress on Civilizations, Istanbul Medeniyet Üniversitesi, 17–19 Ocak 2014.
 • Ömer Faruk Erol, Türk Sivil Havacılık Kanununda Havacılık Güvenliğine İlişkin Yenilikler, Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Mef Üniversitesi, 22 Şubat 2018.
 • Ömer Faruk Erol, Hava Taşımacılığında İdarenin Rolü: Dünü, Bugünü ve Geleceği, Hukuk Okulu 6, Hukukçular Derneği – Doğuş Üniversitesi, 10 Mart 2018.
 • Ömer Faruk Erol, Hukuki Boyutuyla Kadına Karşı Ekonomik Şiddet, Kadın ve Hukuk, İbn Haldun Üniversitesi, 7 Mart 2019.
 • Ömer Faruk Erol, Türkiye Uzay Ajansı ve Milli Uzay Programı, Uzay Havacılık ve Hukuk Sempozyumu, İLSA – İstanbul Üniversitesi, 24 Mart 2019.