Muhammed GÖÇGÜN


Dr. Öğr. Üyesi

muhammed.gocgun@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 2010

  2. Yüksek Lisans

    Marmara Üniversitesi, Kamu Hukuku, 2012

  3. Doktora

    Marmara Üniversitesi, Kamu Hukuku, 2016


Biyografi

2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları” başlıklı teziyle yüksek lisansını; 2016 yılında ise aynı enstitüde “İdari İşlemin Konu Unsuru” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2011 yılı Ağustos ayından 2018 yılı Şubat ayına kadar Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.


Akademik Yayınlar

Kitaplar / Kitap Bölümleri
“İdari İşlemin Konu Unsuru”, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Makaleler

“Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Personelin Çekilmiş Sayılması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 19, S. 3.

“İdarenin Düzenleyici İşlemlerinde Eşitlik İlkesi”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3 (2), Güz 2016. (Ortak yazarlı, doktora tezinden üretilmiş yayındır