Gülnihal Ahter YAKACAK


Arş.Gör.

gulnihal.yakacak@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi / 2010
  Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik / 2010 (Çift Anadal)

 2. Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku ABD / 2014

 3. Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku ABD / devam ediyor


Araştırma Alanları

Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku

Biyografi

Muğla, Köyceğiz Anadolu Lisesi’nden 2006 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2010 yılında tamamladı. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde çift anadal programını bitirdi. Mezun olduğu yıl Yalova Üniversitesi Anayasa Hukuku Ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek Lisans programını 2014 yılında ‘Hükümet Sistemlerinde ve Türkiye’de Devlet Başkanlığı’ adlı tezi ile tamamladı. Yüksek Lisans döneminde tez araştırması için Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2015 yılında doktora eğitimine başladığı ve halen devam ettiği İstanbul üniversitesinde 2015-2017 yılları arasında Anayasa Hukuku Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı.


Ödüller

 • 2008-2009 ve 2009-2010 yılları arasında Öğrenci asistanlığı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD.
 • Ord.Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ELSA kurgusal Duruşma Yarışması Finallerine Katılım/Ankara Adliyesi, 2009.
 • ÖYP Yüksek Lisans Araştırma Bursu Şubat-Haziran 2013, Harvard Law School, ABD.

Akademik Yayınlar

DERGİ

 • “İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi Ve Uygulanması”, Konya Barosu Dergisi,Yıl:8, Sayı:6, Ocak 2011.
 • “Uluslararası Uyuşmazlıkların Yargısal Çözüm Yolları” , Konya Barosu Dergisi, Yıl 40, S.23, 90-98, 2012.
 • “Uluslararası Sözleşmeler Ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Işığında Kadına Karşı Ayrımcılık Yasağı”, Leges Hukuk Dergisi, S.64., Nisan, 2015.

KONFERANS BİLDİRİLERİ

 • “Presidency in the Government System and Turkey”, International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Paris, 2016.
 • “Human Right Committe And Decisions of Turkey”, International Journal of Arts and Sciences, (IJAS), Germany,2012.