Ali YEŞİLIRMAK


Prof.Dr.

ali.yesilirmak@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi (1990)

 2. Yüksek Lisans

  Texas Devlet Üniversitesi (Austin, 1996)

 3. Doktora

  Londra Üniversitesi, Queen Mary Koleji (2004)


Araştırma Alanları

Milletlerarası Uyuşmazlık Çözümü, Milletlerarası Ticaret ve Yatırım Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Arabuluculuk, Müzakere, Milletlerarası Sözleşmelerin Müzakere Edilmesi ve Hazırlanması

Biyografi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1990 yılında bitirip yüksek lisansını University of Texas at Austin’de 1996 yılında tamamlamıştır. Doktorasını University of London Queen Mary Centre for Commercial Law Studies’te 2004 yılında tamamlamıştır. Queen Mary College, School of International Arbitration’da misafir öğretim üyeliği yapmaktadır. Yabancı ve Türk hukuk bürolarında danışman avukat olarak uluslararası ticaret, finansman, yatırım ve inşaat uyuşmazlıkları, tahkim ve yargılama konularında çalışmış; International Chamber of Commerce ve American Arbitration Association’da staj yapmıştır. Milletlerarası ve milli tahkim, yatırım uyuşmazlıkları, arabuluculuk, yargılama ve icra-iflas hukuku konularında bir çok kitap ve makalesi yayımlanmıştır. Çok sayıda ICC, UNCITRAL, CIETAC, SIAC ve ad hoc tahkimde hakemlik ve avukatlık yapmıştır. İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi Divanı üyesidir. Chartered Institute of Arbitrator’ın üyesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Arabuluculuk Kanun ve Yönetmeliği ve İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu hazırlık komisyonlarında üye olarak çalışmıştır.


Ödüller

 • Schmitthoff Bursu (1998)
 • Staj, Amerikan Tahkim Derneği (2000)
 • Staj, Milletlerarası Ticaret Odası (1999, 2000)
 • European Free Trade Area Mahkemesi Başkanı Yüksek Hakim Sayın Prof. Dr. Carl Baudenbacher’a Araştırma Görevliliği (1995-1996)

Akademik Yayınlar

DERGİ

Uluslararası:

“Expert Determination in Turkey from the Perpective of Drafting Internatinal Agreements” (Uluslararası Sözleşmelerin Hazırlanması Açısından Türkiye’de Hakem-Bilirkişilik), ASA Bulletin, C. 33/2, 2015, s. 306-326.

Interim and Conservatory Measures in ICC Arbitral Practice 1999-2008” (ICC Tahkiminde Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri 1999-2008), ICC International Court of Arbitration Bulletin, C. 22, Special Supplement, s. 5-11, 2011.

Provisional and Protective Measures under Austrian Arbitration Law” (Avusturya Tahkim Hukukunda Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri), Arbitration International, C. 23, S. 4, s. 185-200, 2007.

The Turkish International Arbitration Law of 2001” (2001 tarihli Türk Tahkim Kanunu), Journal of International Arbitration, C. 19, S. 2, s. 171-178, 2002.

Interim and Conservatory Measures in ICC Arbitral Practice” (Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Uygulamasına Göre Geçici Koruma Tedbirleri), ICC International Court of Arbitration Bulletin, C. 11, S. 1, s. 31-36, 2000.

Jurisdiction of the International Centre for Settlement of Investment Disputes over Turkish Concession Contracts” (Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Uluslararası Merkezin Türk İmtiyaz Sözleşmeleri Üzerindeki Yargı Yetkisi), ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, C. 14, S. 2, s. 390-420, 1999.

 

Ulusal:

“For Investor-State Disputes, Which Dispute Resolution Mechanism Should be Chosen in Bilateral Investment Treaties – From the Perspective of Turkey” UTTDER 2018.

“MTK ve HMK’ya göre Tahkim Dosyası ve Hakem Kararının Saklanması” in TBB Dergisi, C. 133, Kasım-Aralık 2017, s. 261-268.

“Written Advocacy: Submissions under the ICC Rules of Arbitration” in Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan (DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, v. 16, 2014 Özel Sayı C. II), s. 873-895.

“Yatırım Uyuşmazlıklarının Dostane Yöntemlerle Çözümü” (Resolution of Investment Disputes with ADR Mechanisms) in Ejder Yılmaz Armağanı, 2014, C. II, s. 2047-2071.

“Geçerli Bir Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir mi?”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, s. 205-228, 2011.

Turkish International Civil Procedural Law in the New Millemium – Revisited”, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, s. 1-31, 2011.

“Kurumsal Arabuluculuk Kurallarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi”, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı – IX – Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, s. 155-181, Ankara 2010.

“Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Hakem-Bilirkişilik”, Prof. Dr. Bilge Umar Armağanı – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, s. 693-738, 2009.

Amerikan Hukuk Enstitüsü ve Özel Hukukun Bütünleştirilmesine İlişkin Milletlerarası Enstitü’nün Uluslarötesi Hukuk Usulü Prensipleri, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, s. 391-405, 2005.

Provisional Measures under the Brussels Convention of 1968 and Arbitration” (1968 Tarihli Brüksel Konvansiyonu Altında İhtiyati Tedbirler ve Tahkim), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XX, S. 2, s. 217-228, 2000.

“Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Uluslararası Merkezin Türk İmtiyaz Sözleşmeleri Üzerindeki Yargı Yetkisi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XX, S. 2, s. 149-182, 1999 (Çeviri).

 

KONFERANS BİLDİRİLERİ

“Tahkim Sözleşmesinin Hazırlanması” XII. Milletlerarası Tahkim Semineri, 27.12.2014, Ankara s. 7-18.

“Güncel Yargıtay Kararları Işığında HMK’nın Tahkim Hükümlerinin Değerlendirilmesi” Medeni Usul Hukuku ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı XI, 5-6 Ekim 2013, s. 305-324.

Turkish Implementing Legislation on Agreements Regarding Energy and Infrastructure Projects: Access to Arbitration” (Enerji ve Altyapı Projelerine İlişkin Sözleşmelere Dair Bazı Türk Kanunları: Tahkim Yoluna Gitme İmkanı), Mealey’s International Arbitration Report, C. 15, S. 2, s. 40-46, 2000.

The End of a Prolonged Era: Disputes Arising From Turkish Concession Contracts Are Now Arbitrable” (Bir Devrin Sonu: Türk İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar Artık Tahkime Elverişli Hale Geldi), Mealey’s International Arbitration Report, C. 14, S. 9, s. 27, 1999.

Konferans, Seminer ve benzeri Organizasyonlara Katılım

Konuşmacı Olarak Katılım

 • “Dünya’da ve Türkiye’de Genel Çerçevede Arabuluculuk ve İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk” in Yeni Uyuşmazlık Çözüm Yolu: Zorunlu Arabuluculuk Toplantısı, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, 16.11.2017, İstanbul.
 • “Arabuluculuk Türleri: Kolaylaştırıcı Arabuluculuk” in II. Anlaşmazlık Yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı Kongresi, 3-4.11.2017, İzmir.
 • “Written Advocacy: Submissions under the ICC Rules”, Young Arbitrators’ Forum: ICC YAF Istanbul Conference, 13 Ekim 2014.
 • “İşletme Kurtarma I: Mahkeme Dışı Prosedürler”, Uluslararası İflas Çalıştayı, İstanbul, 8-9 Ekim 2013.
 • “Türk-Libya Ekonomik İlişkileri: Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İmkanları ve Öneriler” in: Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Krizi, İstanbul, Küre, 2011 (Prof. Dr. Macit Kenanoğlu ile birlikte yayıma hazırlanmıştır), s. 115-129.
 • New York Sözleşmesine ilişkin “Türk Uygulaması” (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit E.V.) New York Sözleşmesinin Yarım Yüzyılı Konferansı İstanbul, 22 Aralık 2010).
 • The Turkish Arbitration Law” (American Bar Association&Bahçeşehir Üniversitesi International Commercial Arbitration Paneli, İstanbul, 21 Eylül 2010).
 • ICC Arbitration” (American Bar Association&Bahçeşehir Üniversitesi International Dispute Resolution Paneli, İstanbul, 26 Eylül 2010).
 • Comparative Dispute Processes: Negotiation, Mediation & Arbitration” (American Bar Association&Bahçeşehir Üniversitesi, Legal Practice Skills Workshop, Antalya, 8 Kasım 2010).
 • Arabuluculuk Faaliyeti”, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Değerlendirme Toplantıları, Dünya Bankası ve Ege Bölgesi Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantıda yapılan sunum (20 Kasım 2008) (yayımlanmamıştır).
 • Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi”; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde anılan konuda yapılan Konferans sunumu (15 Şubat 2006).
 • Provisional Measures”; Center for Commercial Law Studies (Queen Mary College) tarafından düzenlenen “Pervasive Problems in International Arbitration” Konferansında yapılan sunum (2005).
 • Development of Effective Arbitration and Alternative Dispute Resolution Regime in Turkey”; Global Center for Dispute Resolution tarafından düzenlenen “Global Trends in the Management and Practice of International Commercial Arbitration” Konferansı’nda yapılan sunum (New York, 24-25 Mayıs 2005).
 • Emergency Arbitral Provisional MeasuresBritish Institute of International and Comparative Law tarafından düzenlenen Practitioner Workshop on International Commercial Arbitration: Interim Measures and Arbitration isimli toplantıda yapılan sunum (Londra, 1 Nisan 2003) (yayınlanmamıştır).
 • Turkish Arbitration Law” Balkan Ticaret Odaları Birliği tarafından İstanbul’da düzenlenen toplantıda İngilizce olarak yapılan sunum (İstanbul, 19-20 Nisan 2003) (yayımlanmamıştır).
 • Recognition and Enforcement of Arbitral Awards” OECD ve İstanbul Ticaret Odası taraından düzenlenen toplantıda İngilizce olarak yapılan sunum (İstanbul, 7-8 Ekim 2003) (yayımlanmamıştır).

Düzenlenen Organizasyonlar

 • Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Krizi, İstanbul Şehir Üniversitesi, 2011
 • Perşembe Konferansları (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi) (örneğin, 18 Şubat, 22 Nisan 2011 tarihli konferanslar)
 • The Turkish Arbitration Law (American Bar Association&Bahçeşehir Üniversitesi International Commercial Arbitration Paneli, İstanbul, 21 Eylül 2010).
 • ICC Arbitration (American Bar Association&Bahçeşehir Üniversitesi International Dispute Resolution Paneli, İstanbul, 26 Eylül 2010).
 • Comparative Dispute Processes: Negotiation, Mediation & Arbitration (American Bar Association&Bahçeşehir Üniversitesi, Legal Practice Skills Workshop, Antalya, 8 Kasım 2010)

KİTAP/ KİTAP BÖLÜMLERİ

Kitaplar

ICC Tahkim Kuralları ve Uygulaması, Oniki Levha, İstanbul 2018

Temel Arabuluculuk Eğitici Kitabı, 2017 (Dr. Elif Kısmet Kekeç ile bir editörlüğü yapılmıştır)

1958 New York Sözleşmesi’nin Yorumlanmasına İlişkin ICCA Rehberi: Hakimler için El Kitabı 2015 (Dr. İsmail G. Esin ile birlikte İngilizce’den çevrilmiştir).

Arbitration in Turkey, Wolters Kluwer 2014 (Dr. İsmail Esin ile birlikte yayına hazırlanmıştır).

Uluslararası Hukukta İflas, İstanbul, XII Levha, 2011.

Türkiye’de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi için Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde, Müzakere, Arabuluculuk ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstanbul, XII Levha, 2011.

Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Krizi, İstanbul, Küre, 2011 (Prof. Dr. Macit Kenanoğlu ile birlikte yayına hazırlanmıştır).

Prof. Dr. İlhan Postacıoğlu – Makaleler ve Karar İncelemeleri, İstanbul, Vedat Kitabevi, 2011 (yayıma hazırlanmıştır).

Provisional Measures in International Commercial Arbitration, Londra, Kluwer 2005.

Kitap Bölümleri

“Arabuluculuk Nedir? in Temel Arabuluculuk Eğitimi – Eğitici Kitabı (Ankara 2017), s.75-93.

“Arabulucu Kimdir?” in Temel Arabuluculuk Eğitimi – Eğitici Kitabı (Ankara 2017), s.115-137.

“Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç/Anlaşma Aşaması” in Temel Arabuluculuk Eğitimi – Eğitici Kitabı (Ankara 2017), s.245-260.

“Arabuluculuk Mevzuatı” in Temel Arabuluculuk Eğitimi – Eğitici Kitabı (Ankara 2017), s.300-319.

“Legal Framework” in Arbitration in Turkey (Kluwer 2015) (Yayına hazırlayanlar: Ali Yeşilırmak/İsmail G. Esin).

“ADR Mechanisms: Negotiation, Mediation and Expert Determination” in Arbitration in Turkey (Kluwer 2015) (Yayına hazırlayanlar: Ali Yeşilırmak/İsmail G. Esin).

“Timing of Examination by Courts in respect of Arbitral Jurisdiction under Turkish Law”  (with Ceyda Süral) in: Herbert Kronke / Karsten Thorn, Grenzen überwinden – Prinzipien bewahren – Fetstschrift für Bernd von Hoffmann, s. 1101-1112 (Bielefeld 2011).

“Türk-Libya Ekonomik İlişkileri: Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İmkanları ve Öneriler” in: Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Krizi, İstanbul, Küre, 2011 (Prof. Dr. Macit Kenanoğlu ile birlikte yayıma hazırlanmıştır), s. 115-129.

“Provisional Measures” (Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri) in: Loukas A. Mistelis & Julian D. M. Lew (eds.), Pervasive Problems in International Arbitration, s. 185-200 (Kluwer Law International 2006).

“Türkiye Bölümü” in: World Arbitration Reporter (ed. Loukas Mistelis & Laurence Shore), 2. bası, s. 1-62.

“Türkiye Bölümü” in: International Commercial Arbitration (ed. Eric Bergsten), s. 1-17.

“Türkiye Bölümü” (Mahmut T. Birsel ve E. Çavuşoğlu ile birlikte yayıma hazırlanmıştır) in: Handbook of International Arbitration (ed. Jan Paulsson), s. 1-38.

Editörlüğü Yapılan Kitap Serisinde Yayınlanan Eserler:

Salih Tuygun, ICSID Hakem Kararlarının İcra Edilmesi, Milletlerarası Uyuşmazlık Çözümü Serisi No. 1 (Güncel 2007)

Ceyda Sural, Avrupa Birliği’nde Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Milletlerarası Uyuşmazlık Çözümü Serisi No. 2 (Güncel 2007)

Bilgehan Yeşilova, Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karar Öncesi Dönemde Mahkemelerin Yardım ve Denetimi, Milletlerarası Uyuşmazlık Çözümü Serisi No. 3 (Güncel 2007)

Ceyda Süral, Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Olarak UNIDROIT Prensipleri, Milletlerarası Uyuşmazlık Çözümü Serisi No. 4 (Güncel 2008)

Ayşe Gülin Güralp, Anglo – Amerikan Ve Kıta Avrupası Medeni Yargılama Hukuku Sistemlerindeki Reform Çalışmaları Yeni Gelişmeler Ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Milletlerarası Uyuşmazlık Çözümü Serisi No. 5 (İstanbul 2011)

Ekin Hacıbekiroğlu, Milletlerarası Tahkimde Deliller ve Delillerin Değerlendirilmesi, Milletlerarası Uyuşmazlık Çözümü Serisi No. 6 (İstanbul 2012)

Fulya Teomete Yalabık, İngiliz ve Amerikan Hukuklarında Vakıaların Getirilmesi ile Delillerin Toplanmasında Hakimin Rolü ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, No. 7 (İstanbul 2016)